Sam­la­re vi­sar upp si­na fynd

Hallands Nyheter - - Tvguide - Emi­lie Tör­nqvist

Att sam­la är en livs­stil, sägs det. Sam­la­ren Las­se Åberg går läng­re än så. – Det är ju ett slags ga­len­skap, sä­ger han i do­ku­men­tä­ren ”En sam­ling sam­la­re”. I fil­men får vi ta del av folks sam­ling­ar med kaf­fe­kan­nor, tänd­sticks­as­kar, tv-spel och myc­ket an­nat. All­konst­nä­ren Las­se Åberg har byggt ett helt mu­se­um kring sitt se­ri­e­in­tres­se.

– Jag har ju sjuk­domsin­sikt. Jag har till och med en bok­stavs­kom­bi­na­tion som he­ter OCD, ob­ses­si­ve com­pul­si­ve disor­der, sä­ger han i do­ku­men­tä­ren.

Ma­no­el Mar­ques Le­rin, som är mu­sei­in­ten­dent, vi­sar sin sam­ling med go­se­djur och gri­sar.

– Jag sam­lar på lek­sa­ker, kram­djur – för jag ha­de inga när jag var li­ten, och in­te fick jag le­ka som jag vil­le. Pap­pa tyck­te in­te att det pas­sa­de att en kil­le lek­te med dockor och små­sa­ker, sä­ger Ma­no­el Mar­ques Le­rin till TT.

Foto: SVT

All­konst­nä­ren och skå­de­spe­la­ren Las­se Åberg sam­lar på Dis­ney-fö­re­mål och konst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.