Elak duo ska­par då­lig stäm­ning

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Ela­ka ko­mi­ker­du­on Bil­ly och Ju­lie käm­par för att slå ige­nom i New York i ko­me­di­se­ri­en ”Dif­ficult pe­op­le”.

De två bitt­ra vän­ner­na är över­ty­ga­de om att or­sa­ken till de­ras miss­nö­je är att al­la and­ra är idi­o­ter. Men san­ning­en är att de i stäl­let för att roa, stän­digt för­o­läm­par män­ni­skor om­kring sig.

De bå­da 30-plus­sar­na som ba­ra gil­lar varand­ra spe­las av ko­mi­ker­na Ju­lie Klaus­ner och Bil­ly Eich­ner. Amy Po­ehler har re­gis­se­rat. HBO NORDIC

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.