FRÅN HN:S FACEBOOK

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Om ar­ti­keln ”Mo­rup­bor gör film för att loc­ka in­vå­na­re”:

Ire­ne Karls­son Här­ligt The­re­se Ka­rin Torstens­son Såå snygg! He­ja he­ja

An­ders Ry­lin Bra job­bat The­re­se och Mo­rup! Kul ini­ti­a­tiv!!

Jo­han­na Or­san­der Grymt bra gjort The­re­se! Håkan Persson An­ni­ka Berg­man!

Alex­an­der Thors­son Lin­da Jo­hans­son Ca­ro­li­ne Pet­ters­son Gun­vor Pet­ters­son

Zac­ke Sven­myr Som ny­bli­ven bo­stads­ä­ga­re i Mo­rup får jag sä­ga att det­ta var rik­tigt bra. In­om kort kom­mer al­la vil­ja kö­pa bo­stad i Mo­rup :)

An­na Lutz Va?! Har du köpt hus? Grat­tis!

Zac­ke Sven­myr Japp, som­mar­hus

Li­sa Carl­son Pen­ta My grand­mot­her was from Mo­rup and I wish I li­ved the­re! Ka­rin An­ders­son Ce­ci­lia Cram­by

BILD: PRIVAT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.