Fak­ta: Här sak­nas det lä­ra­re

Hallands Nyheter - - Varberg -

* Göt­hriks sko­la har en tjänst kvar då en fri­tidspe­da­gog sa upp sin tjänst i somras.

* An­kar­sko­lan har en le­dig tjänst i mat­te/no

* Bos­gårds­sko­lan har två le­di­ga mat­te/no-tjäns­ter och två klass­lärar­tjäns­ter le­di­ga.

* Bu­a­sko­lan har en le­dig fri­tidspe­da­gog­tjänst.

* Vid­höge­sko­lan har två le­di­ga tjäns­ter.

* Trön­ninge sko­la sö­ker en slöjd­lä­ra­re i trä och me­tall.

* Håstens­sko­lan har en le­dig tjänst i svens­ka som and­ra­språk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.