Him­le­da­len med i kyr­ko­va­let

Hallands Nyheter - - Varberg -

I ar­ti­keln om kyr­ko­va­let i Var­berg, sak­na­des Him­le­da­lens för­sam­ling, där 78 pro­cent av de bo­en­de är röst­be­rät­ti­ga­de. Två no­mi­ne­rings­grup­per finns att väl­ja på den 4–17 sep­tem­ber: Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na och Kyrk­lig ge­men­skap i Him­le­da­lens för­sam­ling.

Val­sed­lar och in­for­ma­tion skic­kas ut till 15200 hus­håll i Var­berg den 28 au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.