Inga spår ef­ter mo­tor­cy­kel­tjuv

Hallands Nyheter - - Varberg -

SPANNARP: Nå­gon gång mel­lan sön­dag och tis­dag ska nå­gon ha stu­lit en mo­tor­cy­kel i Spannarp. Den stod par­ke­rad i en la­du­gård, och på tis­da­gen upp­täck­te äga­ren att den var bor­ta. Bå­de mo­tor­cy­keln och la­du­går­den var olåsta och det finns inga spår ef­ter gär­nings­man­nen.

Hän­del­sen är po­li­san­mäld som till­grepp av fort­skaff­nings­me­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.