Fak­ta: Köns­för­del­ning

Hallands Nyheter - - Nyheter -

Sta­tisti­ken vi­sar den to­ta­la köns­för­del­ning­en för al­la års­kur­ser på pro­gram­met vid Hög­sko­lan i Halmstad, vår­ter­mi­nen 2017: * Ci­vilin­gen­jör i da­ta­tek­nik: 9 tje­jer, 79 kil­lar. * Da­tain­gen­jör: 9 tje­jer, 50 kil­lar. * Elektro­in­gen­jör: 2 tje­jer, 29 kil­lar. * Me­ka­t­ro­nikin­gen­jör: 11 tje­jer, 25

kil­lar. * Ut­veck­lingsin­gen­jör: 38 tje­jer, 69

kil­lar. * Byg­gin­gen­jör: 36 tje­jer, 96 kil­lar. * Ma­ski­nin­gen­jör: 20 tje­jer, 85 kil­lar. * Ener­gi­in­gen­jör: 15 tje­jer, 45 kil­lar. * Bi­o­me­ka­nikin­gen­jör: 11 tje­jer, 10

kil­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.