Många dö­da i Ki­naskalv

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

KI­NA. Minst 19 män­ni­skor har dö­dats och uppe­mot 300 har ska­dats i två se­pa­ra­ta jord­skalv i Ki­na. Ti­o­tu­sen­tals tu­ris­ter har eva­ku­e­rats från Sichu­an­pro­vin­sen där det kraf­ti­gas­te skal­vet in­träf­fa­de. Ti­digt i går mor­se, lo­kal tid, ska­ka­des ett gles­be­fol­kat om­rå­de i re­gi­o­nen Xin­ji­ang i nord­väst­ra Ki­na av ett skalv med mag­ni­tu­den 6,6.

Tio tim­mar ti­di­ga­re in­träf­fa­de ett kraf­ti­ga­re skalv, med en mag­ni­tud på 7,0, i Sichu­an­pro­vin­sen i cen­tra­la Ki­na. Där har 19 per­so­ner, där­ibland sex tu­ris­ter, dött och 247 ska­dats. (Tt-reu­ters-afp)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.