Gift­ägg upp­täck­ta i no­vem­ber

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

NEDERLÄNDERNA. Ne­der­länds­ka myn­dig­he­ter upp­täck­te det gif­ti­ga och po­ten­ti­ellt skad­li­ga be­kämp­nings­med­let fi­pro­nil i ägg redan i no­vem­ber för­ra året, det vill sä­ga nio må­na­der in­nan giftskan­da­len blev all­mänt känd. Det sa­de lan­dets jord­bruks­mi­nis­ter De­nis Ducar­me när han för­hör­des om kri­sen i par­la­men­tet. I Nederländerna har myn­dig­he­ter­na även bör­jat tes­ta kyck­ling­kött för att se om även köt­tet har kon­ta­mi­ne­rats.

Kon­ta­mi­ne­ra­de ägg har även sålts i Sve­ri­ge, men i be­grän­sad om­fatt­ning. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.