STOPPAD – MED TVÅ MÄNNISKOARMAR I BAGAGET.

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

En man som ha­de två människoarmar i sitt ba­gage stop­pa­des i en sä­ker­hets­kon­troll på en bussta­tion i Duyun i Guiz­hou­pro­vin­sen för­ra vec­kan, rap­por­te­rar ki­ne­sis­ka me­di­er.

Man­nen greps di­rekt av sä­ker­hets­per­so­nal som trod­de att 50-åring­en var in­blan­dad i ett mord. Men han för­kla­ra­de att det ma­kab­ra bagaget var hans äld­re brors am­pu­te­ra­de ar­mar, skri­ver South Chi­na Mor­ning Post.

I brö­der­nas by hör det till tra­di­tio­nen att krop­pen be­gravs hel. Sto­re­bro­dern bad där­för sin lil­le­bror att trans­por­te­ra hans ar­mar hem igen för lag­ring. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.