DIAMANT BRÖLLOP

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Mar­ga­ret­ha och Leif Bengtsson, Var­berg, har idag va­rit gif­ta i 60 år. De vig­des i Hor­reds kyr­ka den 10 au­gusti 1957 av kyr­ko­her­de Ei­nar El­mquist. Hög­tids­da­gen fi­ras till­sam­mans med barn och barn­barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.