Svag svensk hin­der­dag

FRIIDROTT: ING­EN FI­NAL FÖR LARS­SON EL­LER FOUGBERG

Hallands Nyheter - - Sporten -

De svens­ka hin­der­lö­par­na har in­te haft det lätt på VM. Her­rar­na ska­da­de sig och ram­la­de. När det var da­mer­nas tur kom Char­lot­ta Fougberg sist i sitt kval och Ma­ria Lars­son stor­ma­de ut från are­nan med il­lamå­en­de.

På start­lin­jen till för­sö­ken i da­mer­nas 3000 me­ter hin­der stod det svens­ka hop­pet till två Gö­te­borgs­lö­pa­re.

Ul­le­vi-ve­te­ra­nen Char­lot­ta Fougberg med fem Sm-guld och ett Em-sil­ver på me­rit­lis­tan och Vm­de­bu­tan­ten täv­lan­des för Ör­gryte, Ma­ria Lars­son, som fick en bil­jett till VM ef­ter att ha sla­git per­son­bäs­ta 9.39,36 på Slottskogs­sval­len ti­di­ga­re i år.

Det blev en tung svensk-kväll.

PRE­CIS SOM FÖR de svens­ka hin­der­her­rar­na Emil Blom­berg och Na­po­le­on Solo­mon ti­di­ga­re i vec­kan blev det en tung dag. Blom­berg fick som be­kant kli­va av ti­dig och Solo­mon – som var på väg att gö­ra en jät­te­tid – föll på ett hin­der och tap­pa­de mark. Da­mer­na fick mind­re dra­ma­tis­ka lopp – men lik­väl gick det in­te som de hop­pats.

Char­lot­ta Fougberg, som var sent in i den svens­ka trup­pen, var först ut. Den svens­ka re­kord­hål­lers­kan, som haft en ska­de­fylld sä­song, stör­des av smär­ta i häl­se­nan he­la sitt lopp och hal­ka­de ti­digt långt ef­ter

ING­EN FI­NAL. Char­lot­ta Fougberg trös­tas av Col­leen Quig­ley, USA, ef­ter svens­kans miss­lyc­ka­de för­sök­slopp på 3 000

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.