Gui­de:

Fri­id­rotts-vm

Hallands Nyheter - - Sporten - JOEL TIVEMO 031-62 40 00 joel.tivemo@gp.se

Tors­dag 10 au­gusti Tids­pro­gram och svens­ka del­ta­ga­re un­der da­gens täv­ling­ar på Olym­pi­a­sta­di­on i Lon­don.

Kvälls­pass: 19.30: 5 000 m, da­mer, för­sök.

20.05: Spjut, herrar, kval­grupp A.

20.10: Höjd, da­mer, kval: Eri­ka Kin­sey, So­fie Skoog.

20.25: 800 m, da­mer, för­sök: Han­na Her­mans­son, Lo­vi­sa Lindh.

21.20: Tre­steg, herrar, fi­nal.

Världs­re­kord: Jo­nat­han Ed­wards, Stor­bri­tan­ni­en, 18,29 (1995).

VM 2015: 1) Christi­an Tay­lor, USA, 18.21.

OS 2016: 1) Tay­lor, 17,86.

21.25: 1 500 m, herrar, för­sök: Kal­le Berglund.

21.35: Spjut, herrar, kval­grupp B.

22.05: 200 m, da­mer, se­mi­fi­nal.

22.35: 400 m häck, da­mer, fi­nal.

Världs­re­kord: Me­lai­ne Wal­ker, Ja­mai­ca, 52,42 (2009).

VM 2015: 1) Zu­za­na Hej­no­va, Tjec­ki­en, 53,50.

OS 2016: 1) Da­li­lah Mu­ham­mad, USA, 53,13.

22.52: 200 m, herrar, fi­nal.

Världs­re­kord: Usa­in Bolt, Ja­mai­ca, 19,19 (2009).

VM 2015: 1) Bolt, 19,55.

OS 2016: 1) Bolt, 19,78. res­ten av start­fäl­tet. Hon slu­ta­de sist i förs­ta hea­tet på ti­den 10.21,21.

– Jag är väl­digt led­sen och väl­digt be­svi­ken. Jag ha­de hop­pats att det skul­le gå bätt­re, men det är svårt att ve­ta in­nan. Jag var in­te ens i när­he­ten i dag som ni såg, sä­ger hon.

HÄL­SE­NAN SMÄRTADE IGE­NOM he­la lop­pet och fram­förallt var det när Fougberg lan­da­de ef­ter hind­ren som den slog till.

– Det har gått bätt­re he­la ti­den un­der som­ma­ren men jag har haft smär­ta när jag har kört. Med myc­ket smärt­lind­ring tänk­te jag att det skul­le kun­na gå bra i dag än­då, sä­ger hon.

I näs­ta heat var det dags för Ma­ria Lars­son. Hon öpp­na­de starkt och häng­de länge med i start­fäl­tet som drog upp re­jält högt tem­po. Men ju läng­re lop­pet led desto läng­re bak föll hon i re­sul­tat­lis­tan. När hon pas­se­ra­de mål­lin­jen på ti­den 9.48,13 var gjor­de hon det som ni­on­de kvin­na i lop­pet.

Hon var för lång­sam för att ta sig till fi­nal men ef­ter lop­pet gick det un­dan för öi­sa­ren. Hon smet för­bi pres­sen och gick di­rekt till are­nans ka­ta­kom­ber. En­ligt lands­la­gets press­chef på grund av il­lamå­en­de.

Bild: DA­VID J. PHILLIP

me­ter hin­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.