Change Music Fes­ti­val:

Si­mon tip­sar

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Si­mon Craw­ford-phillips, konst­när­lig ledare för Change Music Fes­ti­val, ger tips ur pro­gram­met för no­vi­sen, nör­den och den som mest är ute ef­ter en här­lig upp­le­vel­se. * No­vi­sen: ”Dan­ce, dan­ce dan­ce” – Tjo­lö­holms slott, sön­dag 15.00. ”Det är ett jät­te­ro­ligt pro­gram där allt hand­lar om dans­mu­sik, ge­nom al­la möj­li­ga ti­der och epo­ker. Pro­gram­met är gjort till­sam­mans med två dan­sa­re som bå­de dan­sar till mu­si­ken och ko­re­o­gra­fe­rar mu­si­ker­na.” * Nör­den: ”In­vig­nings­kon­sert – Tra­di­tion and Change”, Kungs­bac­ka te­a­ter, tors­dag, 19.00. ”In­vig­nings­kon­ser­ten rym­mer bå­de Ra­vels trio, Janá­ceks stråk­kvar­tett och and­ra in­spi­re­ran­de mo­ment. Det är ett väl­digt in­tres­sant sam­man­hang – att få hö­ra dem till­sam­mans.” * Den som mest är ute ef­ter en här­lig upp­le­vel­se: ”Rach­ma­ni­novs Sym­fo­nis­ka Re­sa” – Var­bergs te­a­ter, lör­dag, 11.00. ”Det är bland det vack­ras­te man kan hö­ra. Det är rätt kon­sert att gå på om man ba­ra vill sit­ta och nju­ta.” * För he­la pro­gram­met, se chang­e­fes­ti­va­len.com.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.