Fak­ta:

De­spa­ci­to

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* Den omått­ligt po­pu­lä­ra lå­ten De­spa­ci­to slog världs­re­kord i ju­li i år, då den blev värl­dens mest ström­ma­de låt. Den ha­de då spe­lats mer än 4,6 miljarder gång­er på oli­ka ström­nings­tjäns­ter. På Youtu­be har vi­de­on till lå­ten över tre miljarder spel­ning­ar, och in­ne­har där­med världs­re­kor­det för den mest spe­la­de vi­de­on där. * De­spa­ci­to med Lu­is Fon­si och Dad­dy Yan­kee släpp­tes i ja­nu­a­ri i år, re­mix­en där Jus­tin Bie­ber sjung­er del­vis på spans­ka kom ut i april. Re­mix­en har i skri­van­de stund drygt 700 mil­jo­ner spel­ning­ar på Spo­ti­fy.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.