Barn ger bråk med svär­mor

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■FORSK­NING. Så fort barn kom­mer in i bil­den ökar ris­ken för kon­flik­ter med svär­för­äld­rar­na dra­ma­tiskt. Det kon­sta­te­rar fors­ka­re vid Åbo uni­ver­si­tet i Fin­land ef­ter en en­kät­stu­die.

”Svär­dött­rar rap­por­te­ra­de fler kon­flik­ter om de­ras svär­möd­rar var in­vol­ve­ra­de i barn­bar­nen. Det här ty­der på att ök­ning­en av an­ta­let kon­flik­ter har att gö­ra med barn­pass­ning”, sä­ger Mirk­ka Da­ni­els­bac­ka vid Åbo uni­ver­si­tet.

Fors­kar­na tol­kar re­sul­ta­tet som att svär­för­äld­rar­na be­hand­las mer som släk­ting­ar när barn­bar­nen kom­mer. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.