15 per­so­ner dö­da­de av ele­fant

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■INDIEN. 15 män­ni­skor har tram­pats ihjäl av en och sam­ma ele­fant i Bi­har och Jhark­hand i öst­ra Indien. Ele­fan­ten har löpt amok un­der fle­ra må­na­der. När yt­ter­li­ga­re ett of­fer tram­pa­des ihjäl i tis­dags sam­la­des skog­vak­ta­re och jä­ga­re för ett kris­mö­te i Jhark­hand.

– By­bor­na le­ver i räds­la. Nå­got mås­te gö­ras, sä­ger del­sta­tens chefskon­ser­va­tor L.R. Singh.

Om det in­te går att tyg­la ele­fan­tens fram­fart kom­mer den att skju­tas, en­ligt myn­dig­he­ter­na som dock be­skri­ver den lös­ning­en som sista ut­vä­gen. (TT­AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.