Tjuv spå­rad – glöm­de att spo­la

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■USA. Mitt un­der in­brot­tet i en bo­stad i söd­ra Ka­li­for­ni­en pas­sa­de tju­ven på att gå på to­a­let­ten. Men han glöm­de att spo­la ef­ter sig.

Po­li­sen tog dna­pro­ver på av­fö­ring­en och tio må­na­der ef­ter in­brot­tet, kun­de en 42­årig man gri­pas. Bajs­pro­vet ha­de då mat­chats med en pro­fil i ett na­tio­nellt dna­re­gis­ter, rap­por­te­rar ny­hets­by­rån AP.

En fö­re­trä­da­re för po­li­sen i Ven­tu­ra sä­ger att han in­te kän­ner till någ­ra ti­di­ga­re fall där be­vis­ma­te­ri­al i form av fe­ka­li­er sam­lats in från en to­a­lett. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.