18 års fäng­el­se för kung­akri­tik

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■THAILAND. En 61­årig thai­ländsk man har dömts till 18 års fäng­el­se för att ha postat sex vi­de­oklipp på nä­tet som be­dömts som för­o­läm­pan­de mot mo­nar­kin, en­ligt hans ad­vo­kat.

Do­men, som in­te kan över­kla­gas, är den se­nas­te i en lång rad av lik­nan­de do­mar i Thailand, där myn­dig­he­ter­na un­der mi­li­tär­jun­tans sty­re sla­git ner hårt mot per­so­ner som kri­ti­se­rat mo­nar­kin och militären. Se­dan jun­tan tog mak­ten 2014 har över 100 per­so­ner åta­lats för ma­je­stäts­brott, en­ligt rät­tig­hets­grup­pen Ilaw. (Tt­reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.