Fak­ta: Myg­gor

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■I he­la värl­den finns cir­ka 33 000 kän­da myggar­ter, i Sve­ri­ge cir­ka 2 500.

■■Myg­gor­nas mun­de­lar är su­gan­de. Me­dan vis­sa ar­ter su­ger nek­tar, su­ger and­ra blod. Det gäl­ler till ex­em­pel ho­nor­na hos stick­myg­gor, knott och svid­knott.

■■Ha­nar hos van­lig stick­myg­ga dric­ker nek­tar, me­dan ho­nor­na su­ger blod från män­ni­skor och and­ra varm­blo­di­ga djur. För att hind­ra blo­det från att stel­na spru­tar mygg­ho­nan sam­ti­digt in en väts­ka, som ef­teråt or­sa­kar klå­da hos den mygg­bit­ne. Ef­ter att ha fått i sig blod läg­ger hon ägg i pö­lar el­ler di­ken, där se­dan mygg­lar­ver­na le­ver.

■■Vis­sa myggar­ter kan spri­da oli­ka sjuk­do­mar, till ex­em­pel ma­la­ria, gu­la fe­bern, flod­blind­het och fi­la­ri­os. KÄLLOR: NATURHISTORISKA RIKSMUSEET OCH NATIONALENCYKLOPEDIN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.