Den här par­tytu­ris­men är ing­et vi har bett om.

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■RIKI NOVAK, borg­mäs­ta­re i sta­den Hvar, till The New York Ti­mes. Hvar är en av de mest po­pu­lä­ra öar­na i Kro­a­ti­ens skär­gård. Men nu har myn­dig­he­ter­na trött­nat på stö­ki­ga tu­ris­ter. På af­fi­scher var­nas män för att gå ut­an trö­ja i stads­mil­jö – nå­got som kan slu­ta med bö­ter. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.