Be­at­les hy­ste­ris­ka 1960-tal

Hallands Nyheter - - Tv Guide - Emi­lie Tör­nqvist

The Be­at­les sjöng ”Help!”, och de me­na­de det. En ny do­ku­men­tär skild­rar ban­dets förs­ta år i het­luf­ten. Un­der 1960-ta­let fräls­te fy­ra unga kil­lar från Li­ver­pool värl­den med gi­tarr­pop, stäm­sång och sock­ra­de tex­ter. Mel­lan 1962 och 1966 gjor­de

The Be­at­les 815 kon­ser­ter i 90 stä­der i 15 oli­ka län­der, och Be­at­les­hy­ste­rin nåd­de oa­na­de ni­vå­er.

Do­ku­men­tä­ren ”The Be­at­les: Eight days a week” från 2016 skild­rar den förs­ta de­len av kar­riä­ren, åren på tur­né då värl­den fick upp ögo­nen för John Len­non, Paul Mc­cart­ney, Ge­or­ge Har­ri­son och Rin­go Starr.

Här vi­sas klipp från kon­ser­ter­na samt gam­la och nya in­ter­vju­er. Bland an­nat be­rät­tar trum­mi­sen Rin­go Starr om den le­gen­da­ris­ka konserten 1965 på Shea Sta­di­um i New York, då band­med­lem­mar­na in­te kun­de hö­ra varand­ra för de 56 000 skri­kan­de fan­sen.

Foto: SVT

Ge­or­ge Har­ri­son, Paul Mc­cart­ney, John Len­non och Rin­go Starr på tur­né.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.