Fy­ra män på flykt ge­nom Chi­le

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Den chi­lens­ka dra­ma­se­ri­en ”Pró­fu­gos” från 2011 in­ne­hål­ler in­gre­di­en­ser som ac­tion, dro­ger, dra­ma och kär­lek. Den spans­ka ti­teln be­ty­der flyk­ting­ar. Fy­ra män flyr un­dan rätt­vi­san och maf­fi­an ef­ter att ha miss­lyc­kats med en knar­k­af­fär. De in­ser att de mås­te hål­la ihop för att kun­na över­le­va. Flyk­ten går från nor­ra till söd­ra Chi­le, och se­ri­en är del­vis in­spe­lad i Ataca­maök­nen. I förs­ta de­len pla­ne­rar kvar­tet­ten att smugg­la fly­tan­de ko­ka­in. HBO NORDIC

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.