Även Väst­kust­vä­gen är far­lig

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

in­sän­da­ren ”Bir­ger Sven­sons väg är risk­fylld” (28/7)

VAR­BERG. Det­sam­ma sker på väg­av­snit­tet mel­lan Ha­garon­del­len och Ha­jen­ron­del­len! Fram­förallt är det oer­hört hög­ljud­da mo­tor­cyklar och of­ta bi­lar ut­an ljud­däm­pa­re som tyd­li­gen mås­te ac­ce­le­re­ra ef­ter en ron­dell, som om de skul­le ut på mo­tor­vä­gen, för att se­dan tving­as tvär­brom­sa in­nan näs­ta ron­dell. Det­ta bry­ter mot många la­gar!

Var­bergs Kom­mun sä­ger sig in­te ha nå­got med den­na väg att gö­ra, då den­na väg ägs av, hör och häp­na, Tra­fik­ver­ket! He­la vägen ge­nom stan, från Las­sa­bac­ka till Bre­a­red, och Var­bergs Kom­mun an­sva­rar in­te för den­na väg!

Myc­ket be­svi­ken bo­en­de

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.