Hund­rast­går­dar på gång!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på in­sän­da­ren ”Hund­rast­gård i Var­berg?” (3/8).

VAR­BERG. Hund­rast­går­dar i Var­berg är på gång! Vi pla­ne­rar att an­läg­ga en till två hund­rast­går­dar i Var­bergs tätort un­der 2017.

Ex­akt var des­sa kom­mer att ligga är än­nu in­te spi­kat men in­om en re­la­tivt snar fram­tid kom­mer Var­bergs­bor­na ha till­gång till hund­rast­går­dar i tä­tor­ten.

Jens Bengts­son

land­skaps­ar­ki­tekt Hamn- och ga­tu­för­valt­ning­en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.