Kros­sa­de ru­tor och brän­de rep på sko­la

Hallands Nyheter - - Varberg -

ROLFSTORP: På tis­dags­mor­go­nen har per­so­nal på Rolfstorp sko­la sett att nå­gon äg­nat sig åt att för­stö­ra på sko­lan. Man har bru­tit loss skydds­kå­por på två ljus­stol­par, och el­dat på ett rep som en ”kom­pis­gunga” häng­er i. Re­pet har in­te gått av, men fått bränn­ska­dor. En föns­terru­ta, som vid ett ti­di­ga­re till­fäl­le kros­sats och la­gats med pro­vi­so­riskt glas, kros­sa­des på nytt. Det finns inga syn­li­ga spår ef­ter de som gjort det. Hän­del­sen är an­mäld som ska­de­gö­rel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.