Ung man häk­tad för miss­han­del på Get­terön

Hallands Nyheter - - Varberg - MA­RIA HJULSTRÖM ma­ria.hjulstrom@hn.se

Un­der tors­da­gen hölls en häkt­nings­för­hand­ling vid Var­bergs tings­rätt an­gå­en­de en hän­del­se på Get­terön i mån­dags.

Det är en man i 20-års­ål­dern som häk­ta­des på san­no­li­ka skäl för en miss­han­del.

Un­der häkt­nings­för­hand­ling­en er­kän­de man­nen, en­ligt sin ad­vo­kat Björn Eng­dahl, brot­tet. Man­nen släpp­tes ur häk­tet ef­ter för­hand­ling­en men är allt­så fort­fa­ran­de mis­s­tänkt.

– Han släpp­tes och nu vän­tar en del för­hör den närms­ta ti­den i vän­tan på åtal, sä­ger Björn Eng­dahl.

Vem har bli­vit miss­hand­lad?

– Jag kan in­te gå in på det ef­tersom he­la ut­red­ning­en är un­der sek­re­tess på be­gä­ran av åkla­ga­ren, sä­ger Björn Eng­dahl.

Var­för är det så hög sek­re­tess och stäng­da dör­rar på häkt­nings­för­hand­ling­en?

– Det får du frå­ga åkla­ga­ren om.

En­ligt häkt­nings­fram­stäl­lan har brot­tet ägt rum på Get­terön i mån­dags men fler de­tal­jer än så släpps in­te ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.