Fak­ta:

Or­gan­do­na­to­rer

Hallands Nyheter - - Nyheter -

* An­tal or­gan­do­na­to­rer i söd­ra Halland 2012-2016: 13 * An­tal or­gan­do­na­to­rer i nor­ra Halland 2012-2016: 4 * An­tal or­gan­do­na­to­rer i Sve­ri­ge 2016: 185 * An­tal av­lid­na i vän­tan på trans­plan­ta­tion: 21 (13 fär­re än året in­nan) * Be­hov av or­gan 1 ja­nu­a­ri 2017: 827, varav flest nju­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.