Sve­ri­ge tac­kas ef­ter fri­giv­ning

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

KA­NA­DA/NORDKOREA. Nordkorea har fri­gett en livs­tids­dömd ka­na­den­sisk pas­tor. Han kom­mer att läg­gas in för vård på sjuk­hus di­rekt. ”Jag vill spe­ci­ellt tac­ka Sve­ri­ge, vår skydds­makt i Nordkorea, för att man hjälpt oss”, sä­ger pre­miär­mi­nis­tern Jus­tin Tru­deau. Pas­torn var dömd till livs­tids hårt straffar­be­te an­kla­gad för ”om­stör­tan­de verk­sam­het”. Han har nu släppts av hu­ma­ni­tä­ra skäl, en­ligt den stat­li­ga ny­hets­by­rån KCNA.

Hy­e­on Soo Lim är född i Syd­ko­rea och är pas­tor i en kyr­ka i To­ron­to. (Tt-reu­ters)

FOTO: NEIL LANCEFIELD/AP

Rädd­nings­per­so­nal un­der­sö­ker bus­sen som kra­scha­de in i en af­fär i La­ven­der Hill i går mor­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.