Fak­ta: Kid­napp­ning­en

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Johan Gustafs­son är på mo­tor­cy­kel­se­mes­ter ge­nom Afri­ka när han, syd­af­ri­ka­nen Step­hen Mcgown och ne­der­län­da­ren Sjaak Rij­ke kid­nap­pas från ho­tel­let Ala­fia i Tim­buk­tu i nor­ra Mali den 25 no­vem­ber 2011. En tysk som gör mot­stånd skjuts ihjäl.

Den ter­ror­stämp­la­de ex­tre­mist­rö­rel­sen al-qai­das nord­af­ri­kans­ka gren, Aqim, tar på sig kid­napp­ning­en. En­sta­ka livs­tec­ken fö­re­kom un­der ti­den han satt fång­en.

Ef­ter att Johan Gustafs­son släpp­tes fri lan­da­de han på Ar­lan­da den 26 ju­ni i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.