Gustav Eng­vall till­ba­ka i Djur­går­den

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL: Gustav Eng­vall är till­ba­ka i Djur­går­den.

Klub­ben lå­na­de in fot­bollsan­fal­la­ren från Bri­stol Ci­ty un­der våren men Eng­vall kal­la­des till­ba­ka till Eng­land i bör­jan av ju­li. Nu är ett nytt lå­ne­av­tal, som sträc­ker sig året ut, på plats.

”Det känns fan­tas­tiskt ro­ligt och jag är väl­digt su­gen på att kom­ma till­ba­ka och hjäl­pa la­get till spel i Europa, det är det som gäl­ler nu i höst. Jag kän­ner att jag mår bäst av att spe­la i Djur­går­den”, sä­ger 21-åring­en i ett press­med­de­lan­de.

Eng­vall har mis­sat Djur­går­dens fem se­nas­te mat­cher men gjor­de dess­förin­nan sju mål på 13 fram­trä­dan­den. Sport­che­fen Bos­se An­ders­son hop­pas ha ho­nom spel­klar till sön­da­gens bor­t­a­match mot Norr­kö­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.