In­tres­sant upp­la­ga av Åby Sto­ra

Hallands Nyheter - - Sporten -

Det är svårt att loc­ka de all­ra bäs­ta elit­häs­tar­na till Åby Sto­ra Pris där det kan krä­vas tre lopp för att ta hem slutse­gern. Där­för har Åby och sport­che­fen Jon Wal­ter Pe­der­sen sat­sat på li­te yng­re häs­tar och upp­kom­ling­ar. Det har lyc­kats bra och det ser spän­nan­de ut. Min vin­na­re är Musc­le Hust­le, som ock­så spi­kas i V75-5, han är häf­tig. Se­dan kan det dis­ku­te­ras om heat­lopp ska kö­ras på V75. Det är tvek­samt då man in­te har en aning om hur det gått i heat 1 då man tip­par heat 2. Per-an­ders Jo­hans­son per-an­ders.jo­hans­son@tt.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.