VI SOM VILL TILL SPETS

Hallands Nyheter - - Sporten -

V75-1. 1 Volste­ad är snabb ut och kan hål­la upp från in­ner­spår. 4 BBS Su­gar­light blir den tuf­fas­te ut­ma­na­ren. 5 Mid­night Hour är snabb lik­som 8 Musc­le Hust­le men för­del Volste­ad.

V75-2. 1 Mi­ser Zax­is är snabb ut och spet­sar förs­ta bi­ten. 6 Scor­pi­on Kiss är snab­bast av öv­ri­ga och möj­ligt att han får ta över? Han körs tro­li­gen i spets.

V75-3. 3 Re Doc är snabb ut då han skö­ter sig men kan få pro­belm att sva­ra 4 Of­fi­cer CD. Den­ne kan nog tän­kas släp­pa, spe­ci­ellt till Re Doc men 5 Bra­vo Na­va­ro­ne gör sä­kert ett all­var­ligt för­sök att va­ra först fram­me. Även 7 Fu­ri­ous Fran­cis kan öpp­na snabbt.

är snabb ut och har bra spetschans. 4 RK King, 5 Au­to­bahn och 6 So­bel Con­way är snab­ba och ut­ma­nar men klar för­del Hav­bergs .

V75-5. 1 Musc­le Hust­le är kus­ligt snabb. Kanske än­nu vas­sa­re med spår en bit ut men han har än­då bra spetschans. 3 Ca­na­ri Match kan öpp­na men 4 Mid­night Hour och 5 BBS Su­gar­light är nog tuf­fa­re mot­bud om led­ning­en.

V75-6. 1 Spring­o­ver kan öpp­na men 3 El Ma­go Pel­li­ni och 5 Spit­cam Jubb bör gö­ra upp om spets. För­del El Ma­go på lä­get.

V75-7. 1 Mell­by De­mon är gans­ka bra ut men kan knap­past sva­ra 3 Brot­hers in Am. Den­ne blir ut­ma­nad av de fles­ta ut­vän­di­ga. Kan 4 Bro­ad­way Ap­po­lo ta emot fram­för allt 6 Ia­go Zon och

7 Step­ping Spa­ce­boy? Då får han tro­li­gen ta över, körs i spets.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.