Varm riv­start

FESTIVALSTART: VÄR­ME OCH SKÖN STÄM­NING IN­LED­DE TREDAGARSFESTEN

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Det blev en varm in­le­dan­de ef­ter­mid­dag på Way out West i går. So­len låg på och man fick hål­la hårt i vat­ten­flas­kan för att or­ka hänga med på fes­ti­va­lens al­la spel­ning­ar.

I går ef­ter­mid­dag slogs por­tar­na upp till Way out West. I ste­kan­de sol kas­ta­de sig be­sö­kar­na rätt in i sme­ten för att se de all­ra förs­ta ak­ter­na på fes­ti­va­len.

På plats var bland and­ra Nils Wäst­berg med säll­skap. De fles­ta i gäng­et är, trots sin unga ål­der, er­far­na Way out West-be­sö­ka­re. Al­la var över­ens om att det är stäm­ning­en som loc­kar med fes­ti­va­len.

– Det är en skön vi­be, helt en­kelt. Det är trev­ligt att det är i Slotts­sko­gen, sä­ger Nils Wäst­berg, som be­sö­ker Way out West för tred­je gång­en.

Nils Wäst­berg såg mest av allt fram emot Samp­ha, me­dan vän­nen Ol­li­ver An­ders­son var su­gen på att se De­ath Grips.

– Det är de­ras en­da spel­ning i Sve­ri­ge, så det känns häf­tigt, sä­ger han.

Ne­re vid ett av mat­stån­den ha­de Mim­mi Cyon och Bon­nie Carl­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.