Ka­kel­tju­var här­jar i Por­tu­gal

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■POR­TU­GAL. Por­tu­gal är världs­be­römt för si­na hand­må­la­de blå­vi­ta ka­kel­plat­tor som kal­las azu­le­jo och pry­der allt från sjuk­hus till hus­fa­sa­der.

Men nu ham­nar allt fler i hän­der­na på tju­var som säl­jer den uni­ka kul­turskat­ten.

En en­da ka­kel­plat­ta kan säl­jas för tu­sen­tals eu­ro på svar­ta mark­na­den men många går för en spottsty­ver på mark­na­der. Stöld­god­set ham­nar of­ta i hän­der­na på tu­ris­ter, som där­med blir en del av plund­ring­en av den por­tu­gi­sis­ka na­tio­nal­skat­ten. (TT)

FOTO: AP/AR­KIV

Väg­gar­na på järn­vägs­sta­tio­nen i Por­to pryds av de blå­vi­ta ka­kel­plat­tor som är po­pu­lä­ra bland tu­ris­ter i Por­tu­gal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.