Utred­ning mot bun­ker­läka­ren

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BROTT. Den så kal­la­de bun­ker­läka­ren, som dro­ga­de och kid­nap­pa­de en kvin­na 2015, ut­reds för fler brott.

– Det gäl­ler en lik­nan­de hän­del­se som den han re­dan dömts för, sä­ger kam­mar­å­kla­ga­re Erik Wen­de­by till Da­gens Ny­he­ter.

En­ligt Wen­de­by är mål­sä­gan­de en an­nan per­son än kvin­nan som ut­sat­tes 2015. Han hop­pas kun­na ta ett be­slut i åtals­frå­gan fö­re års­skif­tet.

Bun­kern där kvin­nan spär­ra­des in 2015 är fort­fa­ran­de av­spär­rad, skri­ver Nor­ra Skå­ne. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.