Li­be­ra­ler rös­tar om par­ti­le­da­re

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■POLITIK. Li­be­ra­ler­na i Ös­ter­göt­land hål­ler den 19 augusti ”pri­mär­val” om vem de vill se som par­ti­le­da­re – den nu­va­ran­de par­ti­le­da­ren Jan Björ­klund el­ler ut­ma­na­ren Bir­git­ta Ohls­son.

Det blir hem­ma­plan för riks­dags­le­da­mo­ten och ti­di­ga­re Eu-mi­nistern Bir­git­ta Ohls­son, som kom­mer från Lin­kö­ping, men Lars Karls­son, ord­fö­ran­de i Ös­ter­göt­land, vå­gar in­te gis­sa vem som vin­ner.

– Det är väl­digt jämnt när man pra­tar med folk här, sä­ger han. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.