90-tals­stjär­nan i norsk allsång

Hallands Nyheter - - Tv guide -

Jen­ny Berg­gren var en su­per­stjär­na på 1990ta­let och tur­ne­rar fort­fa­ran­de. Nu har tu­ren kom­mit till nors­ka Hal­den.

UN­DER­HÅLL­NING Allsång på grän­sen Sju­an 20.00

Jen­ny Berg­gren slog ige­nom med pop­grup­pen

Ace of Ba­se 1993, när de­bu­tal­bu­met ”Hap­py na­tion” släpp­tes. Med hit­lå­tar som ”The sign”, ”All that she wants” och ”Beau­ti­ful li­fe” tog de värl­den med storm. Men i Sve­ri­ge gick det först in­te li­ka bra.

– Jag tror på rik­tigt att folk in­te tyck­te att vår mu­sik var spe­ci­ellt bra. Det gick in­te. Vi slog i Nor­den, Tyskland och först när vi var et­ta i Eng­land blev vi sto­ra i Sve­ri­ge, har Jen­ny Berg­gren ti­di­ga­re sagt till Svens­ka Dag­bla­det.

Band­med­lem­mar­na vil­le så små­ning­om åt oli­ka håll och i dag tur­ne­rar Jen­ny Berg­gren på egen hand. Bland kväl­lens ar­tis­ter på ”Allsång på grän­sen” finns ock­så The main le­vel, Vi­dar Vil­la och Finn Kal­vik. Sara Lo­din

Foto: Maja Suslin/tt

Popstjär­nan Jen­ny Berg­gren gäs­tar ”Allsång på grän­sen” i nors­ka Hal­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.