Konst­när med hu­mor por­trät­te­ras

Hallands Nyheter - - Tv guide -

”K spe­ci­al”-do­ku­men­tä­ren ”Hit­ler, på­ven och Mau­ri­zio Cat­te­lan” be­rät­tar om en pro­vo­ka­tiv och om­ta­lad konst­när. Mau­ri­zio Cat­te­lan är känd för si­na djär­va och hu­mo­ris­tis­ka verk. SVT2 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.