Bor du vid Land­vet­ter?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på in­sän­da­ren ”Inskränk Var­bergs flyg­plats” (25/7).

OLJUD. Det har va­rit per­fekt bal­kong­vä­der den här se­mestern, och jag har till­bring­at många tim­mar på min. Den lig­ger på Gran­vä­gen, och jag har in­te upp­levt nå­gon stör­ning från flyg­pla­nen alls. Det har jag för öv­rigt in­te gjort se­dan 2001, då jag flyt­ta­de hit. Mo­pe­der­na på cy­kel­ba­nan ne­dan­för stör be­tyd­ligt mer.

La­vet­ten

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.