NYA GRAN­NAR

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Säl­ja­re: Ing­er Mar­ga­re­ta Kind­berg. Kö­pa­re: Andreas Daniel Christop­her Linö och Flo­rence Oli­via Larsson. Kö­pe­sum­ma: 2 350 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 980 000 (2015) kro­nor. Öinge 4:8. Säl­ja­re: Lars Mag­nus Nils­son och Ulf Pe­ter Nils­son och Chris­ter Inge­mar Nils­son. Kö­pa­re: Er­ling Al­bert Christi­ans­son och Lennart Sig­vard Christi­ans­son. Kö­pe­sum­ma: 600 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 703 000 (2014) kro­nor. Ul­la­red 3:72, Tall­vä­gen 12, Ul­la­red. och Sven-ar­ne Gös­ta Jo­hans­son. Kö­pe­sum­ma: 100 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 83 000 (2015) kro­nor. Hum­mern 5, Sol­vä­gen 3, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Ul­la Sti­na Bir­git­ta Rick­son. Kö­pa­re: Ul­lasti­na Bir­git­ta Rick­sons döds­bo. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 070 000 (2015) kro­nor. Ha­ren 6, Harsti­gen 14, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Son­ja Ingrid Eli­sa­bet Pers­son och Kjell Gunnar Val­lin. Kö­pa­re: Eyüp De­len och Sa­ki­re De­len. Kö­pe­sum­ma: 2 500 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 476 000 (2015) kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.