Livs­far­lig tak­lam­pa åter­kal­las

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

SÄKERHET. En tak­lam­pa som säljs av Erikslunds Möb­ler har så all­var­li­ga bris­ter att den är livs­far­lig. Ris­ken för el­choc­ker och brand är så hög att El­sä­ker­hets­ver­ket har be­slu­tat att fö­re­ta­get mås­te ta till­ba­ka al­la sål­da lam­por.

– Taklam­pan är rik­tigt far­lig, sä­ger Mar­tin Gustafsson vid El­sä­ker­hets­ver­ket.

Till­ver­ka­re och va­ru­mär­ke är okänt, men kar­tong­en som lam­pan säljs med är märkt 377-600. (TT)

E R F O T O : E L S Ä K T E K R E V

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.