Många dö­da i tåg­krock i Alex­an­dria

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

EGYPTEN. Minst 36 per­so­ner har av­li­dit och 109 per­so­ner har ska­dats ef­ter att två tåg kroc­kat ut­an­för Alex­an­dria i Egypten, upp­ger en med­ar­be­ta­re till den egyp­tis­ka hälso­mi­nis­tern i stat­lig tv. De två tå­gen fron­talkroc­ka­de i Khors­hid-di­strik­tet, syd­öst om Alex­an­dria. Ett av tå­gen kom från hu­vud­sta­den Kai­ro, det and­ra från Port Said.

Stat­lig tv rap­por­te­rar att kroc­ken för­mod­li­gen be­ror på ett ma­skin­fel på ett av tå­gen, som led­de till att tå­get stan­na­de på spå­ret. Det and­ra tå­get kra­scha­de se­dan in i det. (Tt-reu­ters-ap)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.