BESÖKTE LÄ­KA­RE FÖR FOTSMÄRTA – DÖDFÖRKLARADES.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

En kvin­na i 80-års­ål­dern från Upp­lands Väs­by besökte lä­ka­re ef­ter att ha kla­gat på smär­ta i fo­ten – och dödförklarades då av miss­tag.

Det var när en jour­lä­ka­re skul­le re­mit­te­ra hen­ne till Dan­de­ryds sjuk­hus som miss­ta­gets gjor­des, rap­por­te­rar SVT Nyheter.

För­u­tom att choc­ka kvin­nans barn led­de miss­ta­get även till fle­ra prak­tis­ka pro­blem. Kvin­nans peng­ar på ban­ken spär­ra­des och Skat­te­ver­ket och för­säk­rings­bo­lag fick upp­gif­ten att hon var död. Hon fick även ett brev adres­se­rat till sitt eget döds­bo. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.