Fak­ta:

Så gjor­des testet

Hallands Nyheter - - Konsument -

* Vi köp­te tio sor­ters kräf­tor i oli­ka pris­klas­ser i van­li­ga mat­bu­ti­ker. Al­la ut­om de färs­ka ti­na­des i två dygn i kyl­skåp.

* Kräftorna ser­ve­ra­des ano­nymt, num­re­ra­de från ett till tio. Som till­be­hör fanns kran­vat­ten samt knäc­ke­bröd och Bre­gott.

* Kom­men­ta­rer­na un­der be­ty­gen är häm­ta­de ur pa­ne­lens pro­to­koll.

* Pri­ser­na är de vi be­ta­la­de i mån­dags, 7 au­gusti. Kräftorna kan fin­nas till and­ra pri­ser i and­ra af­fä­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.