Grat­tis Stefan

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Stefan Mag­nus­son i Var­berg fyl­ler 50 år i dag, 12 au­gusti. Stefan som är född i Kungs­bac­ka ar­be­tar se­dan lång tid på Ring­hals. Han började som el­tek­ni­ker, där­ef­ter ar­bets­led­ning och i dag är han un­der­håll­sin­gen­jör.

Stefans fa­milj be­står av sär­bon Ma­ria och hen­nes två sö­ner Gustav och Ja­kob. Han är sport­in­tres­se­rad och id­rot­ta­de myc­ket förr, men numera hand­lar det mest om golf.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.