NAMN VI MINNS

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 30 år se­dan, 1987, av­led den ame­ri­kans­ka skå­de­spe­la­ren

Hen­ry Fon­da (född 1905). Han spe­la­de ett fler­tal min­nesvär­da rol­ler, främst i sam­ar­be­te med re­gis­sö­ren John Ford som gav ho­nom hu­vud­rol­ler i film­klas­si­ker som Flam­man­de vild­mark, Fol­kets hjäl­te (bå­da 1939) och i John Ste­in­beck-dra­mat Vre­dens dru­vor (1940). I sin sista film, Sista som­ma­ren (1981), spe­la­de han mot sin dot­ter Ja­ne Fon­da och be­lö­na­des med en Oscar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.