Marcus An­tons­son till Black­burn

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL: Det ta­la­des om Mal­mö FF, AIK el­ler en åter­komst till Kal­mar FF. Det blev i stäl­let Black­burn. Fot­bollsan­fal­la­ren Marcus An­tons­son lå­nas ut från Leeds till Le­a­gue 1-klub­ben un­der sä­song­en, skri­ver Black­burn på sin webb­plats.

26-åri­ge An­tons­son smäll­de in he­la tio mål på tolv mat­cher för Kal­mar un­der vå­ren 2016. Se­dan flyt­ta­de han till Leeds, där han in­led­nings­vis fick gott om spel­tid. Men ef­ter års­skif­tet pe­ta­des han och un­der vå­ren spe­la­de han ingen­ting för la­get.

Black­burn, som vann Pre­mi­er Le­a­gue 1995, åk­te ur Cham­pi­ons­hip den gång­na sä­song­en och in­led­de årets Le­a­gue 1-spel med en svi­dan­de 1–2-för­lust mot Southend Uni­ted.

An­tons­son blir nu åt­ton­de svensk ge­nom histo­ri­en att spe­la för Black­burn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.