Re­gis­sör pra­tar om kre­a­ti­vi­tet

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Dra­ma­ti­kern och re­gis­sö­ren Li­sa Langseth lig­ger bakom fil­men ”Eu­fo­ria”, som vän­tas ha pre­miär i höst. Hen­nes ”Som­mar i P1” kom­mer hand­la om att ha fan­ta­sin och kre­a­ti­vi­tet som föl­je­sla­ga­re. P1 13.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.