Mån­dag he­la vec­kan

KO­ME­DI

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Här mö­ter vi en me­te­o­ro­log (Bill Mur­ray) som vak­nar upp till sam­ma mån­dag, dag ef­ter dag. Man skul­le upp­skat­ta det fi­lo­so­fis­ka dju­pet mer om man in­te skrat­ta­de så myc­ket. (Ground­hog day, USA, 1993) TV8 22.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.